Alla kategorier

Inlägg i “Tfs”

Arbeta offline med Team Foundation Server

2009-03-21
Om du är offline och arbetar med ett projekt som ligger i Team Foundation Server är det bara att ta bort skrivskyddet på filerna du vill redigera. Problemet är att få servern att förstå vad som hänt när man kommer tillbaka till kontoret. Här kommer Team Foundation Server Power Tools till hjälp. Navigera till ditt workspace och kör: tfpt.exe online Nu kommer tfpt att skapa ett change set av alla filer där skrivskyddet tagits bort.

Migrera inte historiken till Subversion

2009-02-22
Alla gånger jag varit med i projekt där man haft för avsikt att byta bort Source Safe har det varit långa diskussioner om hur man ska hantera historiken. Den tunga argumentationen brukar komma från de som absolut måste kunna kontrollera skillnader mellan gamla versioner när de felsöker applikationen. I alla de fall där man hårdnackat velat behålla historiken har man saknat enhetstester, release-hantering och ordentliga byggrutiner. Min uppfattning är att man borde se till att få ovan nämnda kodhygienrutiner på plats så fort som möjligt.