Alla kategorier

Inlägg i “Subversion”

Migrera inte historiken till Subversion

2009-02-22
Alla gånger jag varit med i projekt där man haft för avsikt att byta bort Source Safe har det varit långa diskussioner om hur man ska hantera historiken. Den tunga argumentationen brukar komma från de som absolut måste kunna kontrollera skillnader mellan gamla versioner när de felsöker applikationen. I alla de fall där man hårdnackat velat behålla historiken har man saknat enhetstester, release-hantering och ordentliga byggrutiner. Min uppfattning är att man borde se till att få ovan nämnda kodhygienrutiner på plats så fort som möjligt.