Alla kategorier

Inlägg i “Ogenomtänkt”

iPad i skolan - orimligt låneavtal

2012-08-30
I samband med terminsstarten fick jag hem ett avtal att skriva på för att min dotter som började i trean ska få ta hem den iPad hon använder i skolan. Jag har lagt med hela avtalstexten i slutet på det här inlägget. Det vore kul om någon annan kan kommentera, jag börjar bli lite osäker på om det är jag som är obstinat eller alla andra som är ouppmärksamma / blassé.

Datalagringsdirektivet

2012-03-18
Datalagringsdirektivet röstades igenom i europaparlamentet den 15 mars 2006. Direktivet skulle ha implementerats i alla medlemsstater den 15 september 2007. Direktivet föreskriver harmonisering av lagring av uppgifter om samtliga fysiska och juridiska personers kommunikation via tele- och datanäten med avseende på sändarens och mottagarens identitet, kommunikationens längd, var sändaren befann sig mm. Med hjälp av trafikdata i telefoninäten kan man se var en person befunnit sig och hur länge, vem man pratat med eller försökt prata med och hur länge samt vilka man utväxlat textmeddelanden med.

Vapenexport och neutralitet

2012-03-07
[caption align=“alignleft” width=“240” caption=“Armor and Weapons, Edinburgh Castle by Laurel Fan”] [/caption] Det kanske skulle fungera att kombinera vapenexport och neutralitet om man är ‘all in’ i båda. Vapenexport är uppenbarligen ganska lönsamt. Det ger förmodligen bra pengar till stadskassan om man ser till att pengarna inte slussas iväg till utländska ägare. I och med vapenexporten har vi som land accepterat den civila misär som följer i våra vapens spår. Då kan man fråga sig om vi inte borde sluta med bistånd till alla andra länder.

Peak antibiotika

2012-03-05
[caption id=“attachment_12” align=“alignleft” width=“240” caption=“A bottle of antibiotics by shimgray”][/caption] Det skrivs en del om västvärldens överkonsumtion i allmänhet och peak oil i synnerhet, både i main-stream-media och i bloggvärlden. Frågan jag ställer mig nu är om det kanske inte spelar så stor roll i det stora hela. Över hela världen, inte bara här i väst, används stora mängder antibiotika som sakta men säkert håller på att bli verkningslösa. Du har säkert redan hört talas om antibiotikaresistens: