Alla kategorier

Inlägg i “Logview4net”

En TFS-lyssnare åt logview4net

2007-05-11
Howard van Rooijen has gjort en mall för att skapa program som kan lyssna på events från Team Foundation Server. Det passar mig jättebra då jag tänkt implmentera en TFS-lyssnare i logview4net. Jag är på väg att bryta ut alla MS-specifika lyssnare (SQL och EventLog) i ett eget assembly så det skulle passa perfekt. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ny release av logview4net på gång

2007-03-30
Det kommer en ny release av logview4net i helgen. Jag har lagt till en lyssnare för kataloger och så kommer den framöver att känna av om det finns nya uppdateringar. Dessutom har jag börjat flytta runt saker internt och börjat implementera ett dynamiskt förnster för att konfigurera lyssnarna. För närvarande använder Udplyssnaren en halvfärdig variant av det dynamiska fönstret. När det är färdigt kommer jag nog implementera ett nytt GUI imed WPF i stället för WinForms.

Vattkoppor och logview4net

2007-03-20
Vi har vattkoppor i huset så det lär bli en del vabbande framöver. Jag håller på och strukturerar om logview4net så att det ska bli lättare att testa kärnfunktionaliteten och lättare att implementera ett nytt GUI tex WPF.