Alla kategorier

Inlägg i “Kontinuerlig Integration”

Kontrollera dina automatiska byggen

2007-06-19
Försäkra dig om att dina automatiska, dagliga och kontinuerliga, byggen verkligen fungerar.  Det är precis som att kontrollera att dina backuprutiner fungerar. Du vill inte komma på att någon av dem slutat fungera när du verkligen behöver dem.  I helgen flyttades vår Team Foundation Server och allting såg ut att fungera som det skulle på måndagsmorgonen. Det var inga problem alls att ansluta till den nya servern och Cruise Controls lilla ikon sken betryggande grönt.

Kontinuerlig integration i stället för möten.

2007-05-30
Jag har ganska ofta hamnat i diskussioner om hur vi ska lösa ett spcifikt problem och vad användaren egentligen vill lösa med sin ändringsbegäran. Det är inte ovanligt att det hade gått fortare att implemenera alla möjliga lösningar och låta användaren välja vilken som är rätt än att diskutera kring det. Om vi har en fungerande kontinuerlig integration som genererar något som går att leverera skulle vi i många av dessa fall kunna implementera flera olika lösningar och låta kunden avgöra vilken lösning som ska användas.

Kontinuerlig integration och försäljning

2007-05-26
Jag har ofta hamnat i situationer där säljare lovat funktionalitet till existerande och presumtiva kunder. Funktionalitet som inte funnits och som ofta krävt omfattande övertidsarbete och fulhackande för att få klar. När utvecklare, mer eller mindre högljutt, protesterar mot detta förfarande brukar det antingen skrattas bort eller förklaras med vi inte förstår säljprocessen. Väldigt ofta hinner man inte heller testa dessa framstressade funktioner vilket hur som helst leder till att mottagaren blir missnöjd med leveransen.

Installerbara dagliga byggen

2007-05-14
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); När man gör dagliga byggen, vilket jag tycker är ett av baskraven för kvalitativ systemutveckling, bör man se till att bygget är så komplett och lätthittat att test och sälj själva kan installera den version de vill ha för stunden. Det är en vedertagen sanning att det blir dyrare och dyrare att rätta fel ju längre man väntar. Om test kan verifiera en felrättning dagen efter den checkats in i källkodshanteraren i stället för att vänta till nästa sanktionerade release minskas både ledtider och kostnader.