Alla kategorier

Inlägg i “Databas”

Data i .Net på olika sätt

2010-05-25
I DotnetRocks #553 berättade Chris Sells att han skrivit om koden för att hantera data i Nerddinner med de flesta sätt att komma åt data som finns i .Net. I ett svagt ögonblick lovade jag någon på jobbet att skriva ‘HelloWorld’ med Microsofts olika metoder för dataaccess så det var klockrent att någon med koll på läget redan gjort det. Jag lyckades inte googla mig fram till koden så jag epostade Chris och frågade om den fanns tillgänglig.

Varför ska man inte använda Access till webben?

2010-05-19
Microsoft Access är gjort för små applikationer som bör köras inom/på en dator. Redan innan internet och webben exploderade var det vanligt att man använde Microsoft Access för att bygga applikationer som skulle användas av flera personer samtidigt. Det tydliggjordes ganska snart att Access inte riktigt hängde med i svängarna när det blev mer än ungefär fem användare. Lite på skämt brukade vi säga att det blev för många redan vid två användare.

Vad är null?

2010-05-17
Null betyder att det inte finns något definierat värde. När man skapar en kolumn i en tabell i sin databas anger man, förutom datatyp, huruvida kolumnen får vara null eller inte. Ett fält på en rad kommer att vara null om man inte talat om att det ska vara något annat. Antingen kan man ange ett standardvärde när man skapar tabellen, eller så får man ange ett värde när man lägger till en ny rad, eller så kan man uppdatera raden senare.

Vad är en datatyp?

2010-05-15
När man sparat information om till exempel en person i en tabell delar man upp informationen i kolumner. För information om en person kan de olika kolumnerna till exempel vara; Namn, Födelseår, Telefonnummer och Kön. För att databashanteraren på bästa sätt ska kunna lagra informationen talar man om vilken datatyp respektive kolumn har. Datatypen talar om huruvida kolumnen innehåller ett heltal, en text, ett datum och så vidare. Alla databashanterare erbjuder olika datatyper och har ibland olika namn på samma datatyper.

Vad är en relationsdatabas?

2010-05-13
Tidigare beskrev jag generellt vad en databas är. I en relationsdatabas sparar man listor med information. Dessa listor kallas tabeller och kan referera till varandra på lite olika sätt. Referenserna mellan tabellerna kallas relationer, därav namnet; relationsdatabaser. Tabeller, eller snarare rader i tabeller, kan referera till varandra på tre olika sätt: En till många Många till många En till en Det databashanteraren hjälper till med, om man definierat tabellerna ordentligt, är att säkerställa att dessa relationer efterlevs.

Vad är en databas?

2010-05-12
En databas är en organiserad samling relaterad information. …med den definitionen är en hylla i ett bibliotek en databas. I datorvärlden finns det några olika typer av databaser. Alla har det gemensamt att de underlättar för någon att spara, hitta och behandla information. Det finns några olika sätt att organisera eller klassificera databaser: Man brukar skilja på om databasen ‘körs’ på en egen dator, eller om det är ett program man kan köra på sin egen dator.

Kan inte spara tabell i SQL Server 2008

2009-04-03
Om du inte kan spara en tabellförändring när du använder klientverktygen från SQL Server 2008 beror det förmodligen på att du inte slagit på möjligheten att spara en tabell som måste droppas och byggas om. Ändra inställningarna under Tools / Options / Designers / Tableand Database Designers